快捷搜索:

莺啼序(春晚)原文,翻译,赏析_拼音版_作者赵文

莺啼序(春晚)原文:

春风何许红紫,又促吹去。最堪惜、九十春景春色,一半情绪听雨。到昨日、看花去处,如今尽是相思树。倚斜阳脉脉,多情燕子能语。

自怪情怀,近日顿懒,忆刘郎前度。断桥外、小院重帘,那人正柳边住。问章台、青青在否。芳信隔、□魂无据。想行人,折尽柔条,滚愁成絮。

闲将杯酒,苦劝义和,揽辔更少驻。怎忍把、芳菲轻易委路。春还倒转归来,为君起舞。寸肠万恨,何人共说,十年暗洒铜仙泪,是当时、滴滴金盘露。考虑万事成空,只有初心,英英未化为土。浮生似客,春不怜人,人更怜春暮。君不见、青楼朱阁,舞女歌童,零落山丘,便房幽户。长门词赋,沈喷鼻乐府,悠悠谁是知音者,且绿阴多处修花谱。严密更倩啼莺,传语风光,後期莫误。

莺啼序(春晚)拼音解读:

dōng fēng hé xǔ hóng zǐ ,yòu cōng cōng chuī qù 。zuì kān xī 、jiǔ shí chūn guāng ,yī bàn qíng xù tīng yǔ 。dào zuó rì 、kàn huā qù chù ,rú jīn jìn shì xiàng sī shù 。yǐ xié yáng mò mò ,duō qíng yàn zǐ néng yǔ 。

zì guài qíng huái ,jìn rì dùn lǎn ,yì liú láng qián dù 。duàn qiáo wài 、xiǎo yuàn zhòng lián ,nà rén zhèng liǔ biān zhù 。wèn zhāng tái 、qīng qīng zài fǒu 。fāng xìn gé 、□hún wú jù 。xiǎng háng rén ,shé jìn róu tiáo ,gǔn chóu chéng xù 。

xián jiāng bēi jiǔ ,kǔ quàn yì hé ,lǎn pèi gèng shǎo zhù 。zěn rěn bǎ 、fāng fēi róng yì wěi lù 。chūn hái dǎo zhuǎn guī lái ,wéi jun1 qǐ wǔ 。cùn cháng wàn hèn ,hé rén gòng shuō ,shí nián àn sǎ tóng xiān lèi ,shì dāng shí 、dī dī jīn pán lù 。sī liàng wàn shì chéng kōng ,zhī yǒu chū xīn ,yīng yīng wèi huà wéi tǔ 。fú shēng sì kè ,chūn bú lián rén ,rén gèng lián chūn mù 。jun1 bú jiàn 、qīng lóu zhū gé ,wǔ nǚ gē tóng ,líng luò shān qiū ,biàn fáng yōu hù 。zhǎng mén cí fù ,shěn xiāng lè fǔ ,yōu yōu shuí shì zhī yīn zhě ,qiě lǜ yīn duō chù xiū huā pǔ 。yīn qín gèng qiàn tí yīng ,chuán yǔ fēng guāng ,hòu qī mò wù 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: