快捷搜索:

曲江秋(正宫)原文,翻译,赏析_拼音版_作者韩玉

曲江秋(正宫)原文:

明轩快目。正雨过湘溪,秋来泽国。波面鉴开,山光淀拂,竹声摇寒玉,鸥鹭戏晚日,芰荷动,喷鼻红蔌。千古兴亡意,凄惨扬□舟,望迷南北。

仿佛烟笼雾簇。认何处、昔时绣_。沈喷鼻花萼事,潇然伤□宫殿三十六。忍听向晚菱歌,依稀犹似新番曲。试与问,如今新蒲细柳,为谁摇绿。

曲江秋(正宫)拼音解读:

míng xuān kuài mù 。zhèng yǔ guò xiāng xī ,qiū lái zé guó 。bō miàn jiàn kāi ,shān guāng diàn fú ,zhú shēng yáo hán yù ,ōu lù xì wǎn rì ,jì hé dòng ,xiāng hóng sù 。qiān gǔ xìng wáng yì ,qī liáng yáng □zhōu ,wàng mí nán běi 。

fǎng fó yān lóng wù cù 。rèn hé chù 、dāng nián xiù _。shěn xiāng huā è shì ,xiāo rán shāng □gōng diàn sān shí liù 。rěn tīng xiàng wǎn líng gē ,yī xī yóu sì xīn fān qǔ 。shì yǔ wèn ,rú jīn xīn pú xì liǔ ,wéi shuí yáo lǜ 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: