快捷搜索:

满庭芳(重阳前席上次元直韵)原文,翻译,赏析

满庭芳(重阳前席上次元直韵)原文:

寒日穿帘,澄江凭槛,练光浮动余霞。蓼汀芦岸,黄叶衬孤花。天外征帆模糊,残云共、流水无涯。登临处,琼枝潋滟,风帽醉欹斜。

熟年,时节好,玉喷鼻农家,酒满渔家。算浮世劳生,事事输他。便恁从今酩酊,休更问、白雪笼纱。还须仗,仙人好手,传向画图夸。

满庭芳(重阳前席上次元直韵)拼音解读:

hán rì chuān lián ,chéng jiāng píng kǎn ,liàn guāng fú dòng yú xiá 。liǎo tīng lú àn ,huáng yè chèn gū huā 。tiān wài zhēng fān yǐn yǐn ,cán yún gòng 、liú shuǐ wú yá 。dēng lín chù ,qióng zhī liàn yàn ,fēng mào zuì yī xié 。

fēng nián ,shí jiē hǎo ,yù xiāng tián shě ,jiǔ mǎn yú jiā 。suàn fú shì láo shēng ,shì shì shū tā 。biàn nín cóng jīn mǐng dǐng ,xiū gèng wèn 、bái xuě lóng shā 。hái xū zhàng ,shén xiān miào shǒu ,chuán xiàng huà tú kuā 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: