快捷搜索:

贺新郎(寿右史·正月初七)原文,翻译,赏析_拼音

贺新郎(寿右史·正月初七)原文:

曾侍螭头立。吐危言、婴鳞编虎,扶持熬极。谁炼精金铸刚卯,气节毅然镇国。肯顾恋、目下官职。碧水丹山持翠节,这幅星、特为吾闽出。发义廪,无难色。

如当代道难作育。直远他、温公德量,魏公风力。此事又关宗社福,仍系苍生休戚。且称寿、公生人日。炼得内丹成熟后,看河车、常运方瞳碧。五百岁,作良弼。

贺新郎(寿右史·正月初七)拼音解读:

céng shì chī tóu lì 。tǔ wēi yán 、yīng lín biān hǔ ,fú chí áo jí 。shuí liàn jīng jīn zhù gāng mǎo ,qì jiē yì rán zhèn guó 。kěn gù liàn 、yǎn qián guān zhí 。bì shuǐ dān shān chí cuì jiē ,zhè fú xīng 、tè wéi wú mǐn chū 。fā yì lǐn ,wú nán sè 。

rú jīn shì dào nán fú zhí 。zhí yuǎn tā 、wēn gōng dé liàng ,wèi gōng fēng lì 。cǐ shì yòu guān zōng shè fú ,réng xì cāng shēng xiū qī 。qiě chēng shòu 、gōng shēng rén rì 。liàn dé nèi dān chéng shú hòu ,kàn hé chē 、cháng yùn fāng tóng bì 。wǔ bǎi suì ,zuò liáng bì 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: